I. Общи условия на къмпинг “Terme di Hissar”

    1. Заплатените такси за нощувка включват:
     • Туристически данък
     • ДДС
     • Паркинг за едно превозно средствo
     • Електрозахранване до 10А. Молим гостите на къмпинг зоните да носят кабели с подходяща дължина.
     • Водоснабдяване – необходимо е гостите да носят маркуч за свръзка към изграден модул с кран
     • Ползване на санитарни помещения /душове, WC/, безжична интернет връзка и достъп до оборудвана туристическа кухня за всички къмпингуващи
     • Ползването на външните басейни
     • Ползването на вътрешен басейн и релакс зона
     • Сметоизвозване
    2. Всеки посетител е длъжен да се запознае с правилника за вътрешен ред на комплекса, поместен на уеб сайта ни www.termedihissar.bg.
    3. При настаняване се изисква документ за самоличност – лична карта, паспорт, шофьорска книжка и се попълва адресна карта. Гостите имат задължението да уведомят рецепцията при пристигане и заминаване.
    4. Групи над 10 човека се допускат по преценка на къмпинг мениджър и съобразно заетостта на къмпингa. При групови посещения се изисква резервация, а в определени случаи – авансово плащане. Къмпинг ”Terme di Hissar” има право да не допуска групи, дошли без предварителна уговорка! Не се приемат и толерират групи и/или индивиди, възнамеряващи да създават безредици, да организират шумни партита или да нарушават установените правила!
    5. За валидна се счита резервация, направена чрез формата за запитване на уеб страницата на къмпинга, по телефон, по електронна поща или на място, както и чрез други резервационни канали, в които къмпинг “Terme di Hissar” поддържа профил. Резервацията трябва да бъде в съответствие с общите правила и условия за резервация и да бъде потвърдена от служител на рецепцията.
    6. При предсрочно напускане на къмпинг „Terme di Hissar” (преди последната дата от заявения престой) къмпингът не възстановява предплатената наемна цена.
    7. Преди да бъдат настанени, гостите трябва да бъдат регистрирани и да заплатят изцяло таксите за нощувка и къмпинг услуги, съгласно ценоразписа на комплекса. Mожете да заплатите в брой или с карта, а в случаите, в които е необходима предплата, приемаме плащане по банкова път по следната сметка:
     Банка: ProCredit Bank България
     Получател: Аквапарк Хисар ЕООД
     Банкова сметка (IBAN): BG65 PRCB 9230 1051 8744 02
     Банков код (BIC): PRCBBGSF
    8. Организирането на пикник и паленето на огън е възможно само в обозначените за това зони.
    9. Настаняването в къмпинга се извършва от 07:30 часа до 22:00 часа. Молим да се свържете с нас, ако планувате пристигане или напускане извън тези часове!
    10. Мястото ви за къмпингуване или настаняване ще бъде на разположение след 12:00 ч. В случай на по-ранно пристигане, превозното средство остава на външния паркинг на къмпинга. Възможно е да ви настаним и преди посочения час – това се определя от заетостта в деня на вашето пристигане. Напускането на къмпинг зоните е до 12:00 ч. Престой след определения час е възможен само след предварително съгласуване с рецепцията и срещу допълнително заплащане. При удължаване на престоя след установените часове за заминаване, 50% от стойноста на нощувката ще бъде таксуванa. При напускане след 17:00 ч., се заплаща такса нощувка.
    11. Ако след крайния срок на престоя, парцелът не бъде освободен и не успеем да установим контакт с регистрираното лице, ръководството има право принудително да изведе извън района на къмпинга караваната, кемпера или палатката. Kъмпинг „Terme di Hissar” не носи отговорност за евентуални щети, причинени в процеса.
    12. Къмпингът предлага на своите посетители безжична интернет връзка (Wi-Fi), но поради фактори, независещи от нас, не гарантираме поддържането на определена скорост или непрекъснат достъп 24 часа в денонощието.
    13. Къмпинг ”Terme di Hissar” предлага покритa площ на своите гости в случаи на дъжд, сняг или силно слънце.
    14. Предлагаме възможност за електрозахранване и водоподаване в къмпинг зоните. При аварии токът и водата могат да бъдат временно или постоянно спрeни. Не носим отговорност и не възстановяваме суми за нощувки поради прекъсване на електрозахранването или водоснабдяването по причини, независещи от нас. Същото важи и за повреди, причинени от екстремни събития, свързани с климата, пожари, бедствия или терористични атаки.
    15. Съветваме гостите да не оставят без надзор личните си вещи. Къмпинг ”Terme di Hissar” е охраняема зона, но ние не носим отговорност за забравени или откраднати вещи, непредадени за съхранение.
    16. При определени условия и след предварително запитване, можем да ви предложим допълнителни услуги извън тези, описани на уеб страницата ни. Подобни услуги се заплащат по споразумение.
    17. На територията на къмпинга всички лица под 18 години трябва да бъдат наблюдавани и съпровождани от родител/придружител. Екипът на къмпинг “Terme di Hissar” НЕ носи отговорност за действията, живота и здравето на своите гости. Всеки родител/настойник носи пълна отговорност за своите деца!
    18. Къмпинг “Terme di Hissar” си запазва правото да променя по всяко време цените на предлаганите услуги, както и условията за ползването им. Актуализацията следва да се извърши до седем дни след промяната.

II. Правила за вътрешен ред в къмпинг “Terme di Hissar”

Ние вярваме, че всяко къмпинг изживяване трябва да е в унисон с природата и хората около нас. За да осигурим комфорт и приятно прекарване на нашите гости, създадохме няколко правила, базирани на основни принципи, включващи уважение към другите, съобразителност, безопасност и грижа за околната среда:

  1. С оглед на това, че къмпингът се намина във ваканционен комплекс, шумът трябва да бъде ограничен по всяко време на денонощието. Часовете между 14:00-16:00 и 22:00-08:00 са определени за почивка и всякакъв вид шум трябва да бъде сведен до минимум. Нашите критерии са, че ако вашият съсед чува това, което слушате или правите, то шумът е прекалено силен. Гости на къмпинга, нарушаващи това правило, ще бъдат предупредени приятелски, a при втора забележка – ще бъдат помолени да напуснат пределите на комплекса.
  2. Забранява се внасянето и използването озвучителни системи от всякакъв вид, пиротехника и китайски фенери. При неспазване на това правило, посетителите няма да бъдат допускани до къмпинга.
  3. Строго забранено е използването на наркотици, злоупотребата с алкохол и извършването на други дейности, забранени от закона! Всяко лице, неспазващо това правило, може да бъде помолено да напусне къмпинга, а органите на реда ще бъдат надлежно уведомени!
  4. Забранено е сеченето или увреждането на дървесните видове на територията на комплекса.
  5. Домашни любимци сe допускат само в къмпинг зоните и след представяне на сертификат за ваксинация и здравословно състояние. Кучетата трябва да са на повод, а собственикът им е отговорен да не нарушават спокойствието на другите гости. Моля, почиствайте след вашите питомци! Не се допускат животни в зоните с басейни! Игнориране на тези условия е основание за анулиране на резервацията.
  6. Моля, уверете се, че вашият контакт, кабел, ел. инсталация и уреди са изрядни! Забранена е употребата на дефектни уреди и пипането на захранващите бушони! Собствениците на каравани и кемпери са длъжни да изключват електрическите уреди, когато не ги използват. Напомняме, че може да ви бъде потърсена отговорност при евентуално причиняване на пожар или увреждане собствеността на къмпинга.
  7. Забранено е временните трасета за подаване на ток и вода – кабели, маркучи и т.н. – да преминават през територията на други парцели. С оглед безопасността и удобството на останалите къмпингуващи, това следва да става в рамките на използвания от вас терен. При констатиране на нередности, нарушителите ще бъдат изключвани.
  8. Не се позволява заемането на къмпинг зона, различна от тази, която ви е посочена от рецепцията. Престоят на кемпери и каравани извън обосбените за тази цел терени е абсолютно забранен.
  9. Ако е заплатена съответната такса къмпинг, се позволява паркирането на едно превозно средство в рамките на заемания от вас терен. Молим да паркирате автомобилите си на паркинга за клиенти. В зоната на комплекса е строго забранено използването на клаксон и създаването на шум от всякакъв вид моторни превозни средства. Шофиране в къмпинга се допуска само при пристигане и заминаване.
  10. Забранен е престоят на къмпинг терените и местата за настаняване без валидна регистрация. Присъединяването на допълнителни гости и външни посетители към дадена резервация става единствено след разрешение от рецепцията и регистрация. Отговорност за констатирано нарушение се носи от регистрираното лице и може да бъде повод за преждевременно прекратяване на престоя му. Пребиваването на външни гости след 19:00ч се таксува като нощувка.
  11. Забранено е паленето на огън извън местата, предвидени за целта! В съответствие с правилата за безопасност се допуска ползването на барбекюта, скари на дървени въглища и изправни уреди на газ.
  12. Всеки гост е длъжен да поддържа чисто, а при напускане да остави парцела във вида, в който го е заварил! Не хвърляйте фасове и други отпадъчни предмети по тревните площи и в района на къмпинга. Навсякъде има поставени кофи за отпадъци – молим да ги използвате!
  13. В случай на организирани събития, когато се налага внасянето на допълнителни материали, конструкции и съоръжения, организаторите са длъжни да гарантират сигурността на използването им. Гостите са задължени да почистят предоставените им терени в деня на напускане.
  14. Забранено е миенето на автомобили, каравани или кемпери на територията на къмпинга, както. Изпразването на химически тоалетни се извършва само на определените за целта места.
  15. Всички установени щети и/или липсващи предмети се заплащат според ценоразписа на комплекса. Същото е в сила при увреждането на общите части на къмпинга – кухня, бани, тоалетни, мивки, изводи за ток и вода и др.
  16. При забелязване на нередности, гостите могат да уведомят управителя по телефон, чрез електронна поща на: office@termedihissar.bg или на място. Посетителите имат възможност да впишат своите забележки и предложения в книгата за похвали и оплаквания или да ги отнесат директно до служителите на рецепция. Ако е необходимо, в рамките на седем дни оплакванията ще бъдат адресирани в писмен вид до посоченa от госта електронна поща.