Уважаеми гости на Минерален комплекс “Terme di Hissar”,

Нашите цел, призвание и приоритет, са да осигурим безопасността на нашите посетители и служители, да създаваме положителни емоции и да оставяме незабравими спомени!

След анализ на всички препоръки и мерки на Световната здравна организация, Световната Организация по Туризъм към ООН и други международни ресорни организации, както и местните власти, в това число препоръките на Министерство на здравеопазването, Министерство на Туризма, БХРА и др., ние взехме всички необходими мерки и внесохме необходимите промени в начинът ни на работа, във връзка с недопускане разпространението на COVID-19.

В тази връзка, нашия екип е обучен и подготвен за работа след отваряне на комплекса през месец Май 2021 г., съгласно изискванията на държавните и здравни власти.

Ежедневно ще продължаваме да следим препоръките и указанията на правителството, здравните институции и медицинските експерти и ще съобразяваме работния си процес с тях.

Накратко мерките, които сме предприели:

– Измерване на телесната температура на всеки посетител и служител при влизане на територията на комплекса;

– Спазване на висока лична хигиена и социално дистанциране от екипа на комплекса и обслужващия персонал;
– Минерален комплекс “Terme di Hissar” разполага с необходимите дезинфектанти и предпазни средства;
– Честотата, начина и средствата за почистване и поддръжка на общите части, релакс съоръжения, басейни, заведения, са съобразени с най-високите стандарти и изисквания;
– Направени са необходимите промени в отделни услуги при посещение на Минерален комплекс “Terme di Hissar”, за да осигурим Вашия максимален комфорт и спокойствие.
В тази вече обичайна за всички нас ситуация, сме се фокусирали главно върху предоставянето на грижа и комфорт на всички наши посетители и служители.

Оставаме на Ваше разположение за допълнителни въпроси. Очакваме Ви!

Екипът на Минерален комплекс ”Terme di Hissar”

Сигурност и безопасност

І. СЛУЖИТЕЛИ НА МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС “TERME DI HISSAR”

1. На всички служители на комплекса ще бъде измервана телесната температура при влизане на територията на обекта.

Всички служители ще носят подходящо защитно облекло и предпазни средства, въз основа на техните служебни задължения и отговорности и при спазване на държавни или местни регламенти.
2. Обучението за правилно използване и изхвърляне на всички защитни средства ще бъде задължително.
3. На всеки служител, който влезе на територията на Минерален комплекс “Terme di Hissar”, ще бъде предоставена предпазна маска, която ще носи до напускане на обекта и тя ще бъде сменяна с нова през деня на всеки 60 минути.
4. Ще бъдат раздадени ръкавици на всички служители, чиито отговорности, според медицинските експерти, изискват носенето на такива, включително служителите по почистването на общи площи, охрана и които са в пряк контакт с посетителите на комплекса.
5. С цел гарантиране на спазване на социална дистанция, Минерален комплекс “Terme di Hissar” ще следи за броя на посетителите си до достигане на определения капацитет.

ІІ. МЕРКИ ЗА РАБОТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС ”TERME DI HISSAR”:

Продажба на билети, предплащане за ползване на сейф, влизане на територията на Минерален комплекс “Terme di Hissar”:

1. Входни и депозитни каси /продажба на билети за вход, зареждане на електронни гривни със суми, предплащане на наем на сейф/ –  служителите работят с предпазна маска и ръкавици.

2. Електронните гривни, които посетителите получават при влизане в комплекса , се дезинфекцират в края на деня след връщането им.
3. Пред всяка каса има отбелязани маркери, гарантиращи спазването на социална дистанция от 2 м.
4. На входа на комплекса и при всички обекти, където се извършва обслужване на клиенти, е поставен дозатор с дезинфектант.

Влизане на територията на Минерален комплекс “Terme di Hissar”:

1. Пропускане на посетителите се извършва чрез преминаване през турникет.
2. При преминаване се проверява също и багажа на посетителите за внасяне на забранени предмети, оръжия, храни, напитки и др.
– служителите, които извършват чекиране на посетителите и проверяват техния багаж, работят с ръкавици и предпазна маска;
– след турникета има поставен дозатор с дезинфектант;
– на всеки 60 минути служителите сменят ръкавиците и предпазните си маски с нови такива;

Информация за посетители:

1. Служителите, които предоставят информация на посетителите преди и след влизане на територията на комплекса и по време на обслужването им, е необходимо да бъдат с предпазна маска.
2. Спасители на басейните е необходимо да:
– спазват дистанция от минимум 2 м. от посетителите;
– контролират спазването на дистанция в басейните и съоръженията в Релакс зоната;
– при инцидент, спазват изискването за оказване на първа помощ съгласно предписанията на БЧК.

Заведение за бързо хранене и барове:

1. Всички заведения в комплекса са на открито. Прилагат се мерките, валидни за работа на заведения за бързо хранене и барове, а именно:
– разпределение на масите съгласно изискванията за спазване на дистанция от 1,5 м. една от друга като на една маса могат да седят максимум 6 човека или 1 семейство;

– заведението за бързо хранене в комплекса ще работи с 50% от капацитета си до 18:00 ч. или според последно издадената заповед на Здравния министър;

– баровете в комплекса ще работят с 50% от капацитета си до 19:30 ч. или според последно издадената заповед на Здравния министър;

– кухненския персонал работи с предпазни средства – ръкавици, маски и шапки;
– служителите, които обслужват клиентите, работят с ръкавици и предпазна маска;
– на всеки 60 мин. се дезинфекцират плотовете, на които се издава храната на клиентите;
– след всеки клиент се почистват и дезинфекцират масите и столовете;
– ВИП шатри – могат да се ползват от едно семейство. Почистват се и се дезинфекцират след освобождаването им от посетителите и преди заемането им от нови клиенти;
– пред всеки щанд има разчертани маркери, чрез които да се осигури спазването на дистанция между посетителите.

Съблекални и тоалетни:

1. Прилагат се мерките, валидни за поддръжка на тоалетни и съблекални при открити басейни, а именно:
1.1. Съблекални:
– почистване с дезинфектант на всички общи части на всеки 60 мин.
1.2. Тоалетни и душове:
– перманентна дезинфекция на всеки 30 минути като това не възпрепятства движението на посетителите;

Басейни:

Всички водни съоръжения отговарят на изискванията за осигуряване на поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4 – 0.5 мг./литър.

Поддръжка на общи части, шезлонги, чадъри, пуфове:

1. Общи части и площадки:
– всички общи части се мият с пароструйка всеки ден преди отваряне и след затваряне на комплекса.
2. Шезлонги, чадъри и пуфове:
– разположението на шезлонги и чадъри е съобразно с изискването за спазване на социална дистанция от най-малко 1,5 м. между шезлонгите;
– всеки шезлонг се дезинфекцира след окончателното му освобождаване;
– под един чадър може да има не повече от 2 – ма човека или 1 семейство;
– Пуфове, шалтета, се дезинфекцират всеки ден преди отваряне и след затваряне на комплекса.

ІІІ. ТРАНСПОРТ ДО/ОТ МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС ”TERME DI HISSAR”:

За посетителите на Минерален комплекс Terme di Hissar” има осигурен безплатен транспорт до и от комплекса.

Превозването на посетителите до/от комплекса се осъществява съгласно изискванията за движение на обществен транспорт, а именно:
– всички пътници са длъжни да бъдат с предпазни маски по време на пътуването с превозното средство;
– в превозното средство се качват брой пътници според броя на седалките;
– във всяко превозно средство има поставен дозатор с дезинфектант;
– водачът на превозното средство е с предпазна маска по време на превоз на пътници;
– между всеки курс за превоз се извършва дезинфекция на превозното средство – под, стъкла, седалки, дръжки.

ІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всеки посетител е длъжен да спазва мерките за безопасност при условия на открити пространства като не злоупотребява или умишлено цели злепоставяне на обекта.
2. Служителите имат право да изведат от територията на Минерален комплекс “Terme di Hissar” всеки посетител, който умишлено нарушава мерките за безопасност и хигиена.
3. При входа на Минерален комплекс “Terme di Hissar” са поставени табели, указващи спазването на мерките за безопасност.
4. Ако има анимационни програми, те се провеждат при спазване на изискването за физическа дистанция на открито.
5. На територията на Минерален комплекс “Terme di Hissar” има медицинско лице.
6. На всички служители се провежда обучение по спазване на санитарните и хигиенни мерки.
7. Всички служители ежедневно получават напомнящ инструктаж. Преди работа се извършва проверка на приложените защитни средства.
8. За всички звена се съставят чек – листове, в които се отразява извършването на съответната дейност по дезинфекция на съответния обект в комплекса.

V. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГОСТИТЕ НА МИНЕРАЛЕН КОМПЛЕКС „TERME DI HISSAR”

Опазването на нашето здраве и здравето на околните е споделена отговорност!
Именно поради това, се обръщаме към всички Вас в името на общата безопасност със следните препоръки:
1. Всеки един от Вас като посетител на Минерален комплекс “Terme di Hissar”, да спазва правилата за лична дезинфекция.
2. Спазвайте социална дистанция дори там, където няма поставени маркери.
3. Запознайте се внимателно с правилата за безопасност, изписани на информационните табла, поставени на входа на комплекса.

С цел Вашата безопасност, моля, спазвайте правилата за безопасност и инструкциите на нашите спасители.
4. След използване на еднократни опаковки и консумативи, същите трябва да се изхвърлят на местата за отпадъци, веднага след използването им.
5. Когато кашляте или кихате, покрийте устата и носа си в сгъвката на лакътя.
6. Използвайте средства за еднократна употреба, за да премахнете секретите, и ги изхвърлете след употреба в съответните места за отпадъци.

7. Внимателно измивайте ръцете си с топла вода и ги търкайте поне 30 секунди.
8. Ако имате грипоподобни симптоми като кашлица, хрема, температура, втрисане, мускулни болки, моля, останете си в къщи и обърнете внимание на здравето си.