Правила за ползване на Минерален комплекс ``Terme di Hissar``

Правилата в Минерален комплекс “Terme di Hissar” са създадени с цел удобство и безопасност на посетителите.

Моля, отделете време, за да се запознаете с тях.

Спазването на Правилата на Минерален комплекс “Terme di Hissar” е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Със закупуване на билет за вход, Вие автоматично се съгласявате с тези правила.

Ако не сте съгласни да ги спазвате, то следва да не закупувате билет за вход.

1. Малолетните (до 14 год.) посетители на Минерален комплекс “Terme di Hissar”, трябва задължително да бъдат придружавани от родител, настойник, попечител или друго пълнолетно лице, което да полага съответните грижи за детето.

2. На територията на комплекса е забранено внасянето на храни, алкохолни и безалкохолни напитки, както и всякакъв вид води.

Изключение се прави само за бебешки храни.

3. Забранено е внасянето на всякакъв вид оръжие, остри предмети и леснозапалими материали, както и  упойващи и наркотични вещества.

4. На територията на комплекса не се допускат лица в нетрезво състояние или под въздействие на упойващи вещества.

5. Моля, сами преценете дали е безопасно за Вас да ползвате басейните и съоръженията в Релакс зоната в комплекса.
Минерален комплекс “Terme di Hissar” не носи отговорност за наранявания или злополуки, възникнали поради собствената Ви грешна преценка или неспазване на инструкциите на нашите спасители.

6. Всички посетители на комплекса задължително спазват инструкциите на спасителите, за да се избегнат наранявания и инциденти.

Неправомерно поведение или отказ от спазване на правилата за посещение на комплекса и неспазване инструкциите на спасителите, ще доведе до отстраняване от територията на Минерален комплекс “Terme di Hissar”.

7. Посетителите на Минерален комплекс “Terme di Hissar” трябва да са в добро здравословно състояние и не трябва да страдат от сърдечни заболявания, да нямат оперативни шевове, високо кръвно налягане или да бъдат засегнати от потенциални медицински проблеми.

Не се допуска ползването на басейни и съоръженията в Релакс зоната от хора с наранявания (гипс, превръзки), както и от хора, страдащи от заразни болести или с вирусоподобни симптоми /хрема, кашлица, температура, втрисане, мускулни болки/.

8. В случай, че упълномощен представител на Минерален комплекс “Terme di Hissar” установи, че редът и сигурността на територията на комплекса са застрашени поради кражба, агресивно поведение, действие срещу правилата на комплекса, то този служител има да ограничи достъпа на съответния посетител и да го изведе извън територията на комплекса без възстановяване на заплатената сума.

9. Ползването на съоръженията може да бъде ограничено поради неподходящи климатични условия или работа по поддръжката им.

Минерален комплекс “Terme di Hissar” не възстановява суми и не предоставя компенсации за вече закупен билет при лоши климатични условия или поради Вашата ненавременна добра преценка.

10. Гостите на комплекса трябва да бъдат облечени с подходящи за ползване на съоръженията бански костюми. Не се разрешава пребиваване на територията на комплекса със следното облекло: прозрачни бански, бельо, монокини.

11. Деца с обикновени памперси не се допускат до нито един от басейните в комплекса. Разрешено е ползването на детските басейни от малките ни гости само със специални памперси за плуване.

12. Минерален комплекс “Terme di Hissar” не носи отговорност за откраднати или загубени вещи по време на престоя Ви на територията му.

На разположение на посетителите ни са сейфове срещу допълнително заплащане.

13. За да не нараните себе си или останалите посетители на комплекса, моля, не тичайте около басейните и не скачайте в тях.

14. Всички снимки или видео записи, заснети на територията на комплекса, са само за лично ползване. Ползването им с търговска или друга цел, без съгласието на Минерален комплекс “Terme di Hissar”, е забранено.

15. На територията на Минерален комплекс “Terme di Hissar”, с цел безопасност и сигурност на нашите посетители и служители, са поставени множество охранителни камери.

16. На територията на Минерален комплекс “Terme di Hissar” не се допускат домашни любимци.

17. За загубена или повредена електронна гривна се заплаща обезщетение в размер на 20,00 лв.

18. Моля, пазете всички касови бележки до напускане на обекта!

Оспорвани суми се възстановяват само след представяне на касов бон!

Всички басейни в комплекса са захранени с термална минерална вода от извор „Банчето – Миромир” в град Хисаря.

Общата минерализация на водата от извор „Банчето – Миромир”, гр.Хисаря, е 270 mg/l.

Характеризира се като термална, ниско минерализирана, хидрокарбонатно – сулфатна, натриева, флуорна и силициева вода, без санитарно –  химични и микробиологични признаци за замърсяване.

 

Всеки посетител се съгласява и приема настоящите правила със закупуването на билет за ползването на съоръженията в Минерален комплекс “Terme di Hissar”.